Ballakanò – Piero Marras

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

Ballakanò – Piero Marras

Ti l’ammentas candofisi in mente ‘e deus

malu fintzas tando

jubanneddu meu.

Pizzinneddu galu,

cara de innossente,

non bi fit in bikinau

pejur delinquente.

Ballakanò! Ballakanò!

Ti l’ammentas cando

ses intrau a iscola

abbarrau bi sese

una kida sola

Unu sirboneddu

galu kene sanna,

kere ‘currere e locare

e non kere’ janna

Ballakanò! Ballakanò!

Nanchi t’este kircande

sa zustissia oddeu!

it’as fattu jubanne ..

bòh!

Sun colaos sos annos

ses istau in presone

ti ke ses fughiu derettu

bennia s’occasione

Sun colaos sos annos

lassalos colare

su balente non ata zertu

tempus de imbozzare

Ballakanò! Ballakanò!

Nanchi t’este kircande

sa zustissia oddeu!

it’as fattu jubanne ..

bòh!

Sun colaos sos annos

ses istau in presone

ti ke ses fughiu derettu

bennia s’occasione

Sun colaos sos annos

lassalos colare

su balente non ata zertu

tempus de imbozzare

Ballakanò! Ballakanò!

Ballakanò! Ballakanò!

Ballakanò! Ballakanò!

 

https://youtu.be/1dpd1drQcsY

 

 

Accordi

   
D

Ti l'ammentas cando

fisi in mente 'e deus

malu fintzas tando

jubanneddu meu.Pizzinneddu galu,

cara de innossente,

non bi fit in bikinau

pejur delinquente.Ballakanò! Ballakanò!Ti l'ammentas cando

ses intrau a iscola

abbarrau bi sese

una kida solaUnu sirboneddu

galu kene sanna,

kere 'currere e locare

e non kere' jannaBallakanò! Ballakanò!Dm
Nanchi t'este kircande

sa zustissia oddeu!

it'as fattu jubanne ..

C   D
bòh!Sun colaos sos annos

ses istau in presone

ti ke ses fughiu derettu

bennia s'occasioneSun colaos sos annos

lassalos colare

su balente non ata zertu

tempus de imbozzareBallakanò! Ballakanò! Dm
Nanchi t'este kircande

sa zustissia oddeu!

it'as fattu jubanne ..

C   D
bòh!Sun colaos sos annos

ses istau in presone

ti ke ses fughiu derettu

bennia s'occasioneSun colaos sos annos

lassalos colare

su balente non ata zertu

tempus de imbozzare

Ballakanò! Ballakanò!

Ballakanò! Ballakanò!

Ballakanò! Ballakanò!

***

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here