El büceer l’è finìi – Davide Van De Froos

Album

È contenuto nei seguenti album:

1992 Ciulandari
1994 VIIF

Testo Della Canzone

El büceer l’è finìi di Davide Van De Froos

Sun fiöö de nissöen e nissöen sa ‘l me nòmho vedü na gran mota de geent

Se te vöret ciamam fam un segn cun la man

me sun prunt e podum ‘naa a beef

RIT. Sém in dü, sém in tri el buceer l’è finì

e duman ghe sarò già mo piö (5v.)

Je faa troop dumand, se sunt un diavul a un sant

e me vöri rispund a nissöen

Se ier sira e’t bevü questa sira è per dü

e in téra te tuca finì

E adess che sém ciucch cun la facia de lùcc

te già mo in de la man el fulcin

Se te menga capì, l’è fisil de la vii

e in téra te tuca finì

RIT. Sém in dü, sém in tri el buceer l’è finì

e duman ghe sarò già mo piö (5v.)

[nextpage title=”Accordi per chitarra”]

Accordi

  

   RE    LA    RE      SOL
Sun fiöö de nissöen e nissöen sa 'l me nòm
  RE   LA     RE   
ho vedü na gran mota de geent
  RE   LA       RE     SOL
Se te vöret ciamam fam un segn cun la man
  RE   LA    RE   
me sun prunt e podum 'naa a beef 

       RE     LA   RE    SOL
RIT.	Sém in dü, sém in tri el buceer l'è finì
     RE    LA   RE  
	e duman ghe sarò già mo piö (5v.)

  RE     LA    RE         SOL  
Je faa troop dumand, se sunt un diavul a un sant
  RE    LA    RE    
e me vöri rispund a nissöen
  RE      LA     RE     SOL
Se ier sira e't bevü questa sira è per dü
   RE   LA  RE 
e in téra te tuca finì
  RE      LA      RE    SOL
E adess che sém ciucch cun la facia de lùcc
 RE    LA      RE    
te già mo in de la man el fulcin 
 RE     LA   RE      SOL
Se te menga capì, l'è fisil de la vii
   RE   LA  RE  
e in téra te tuca finì

       RE     LA   RE    SOL
RIT.	Sém in dü, sém in tri el buceer l'è finì
     RE    LA    RE  
	e duman ghe sarò già mo piö (5v.)

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *