Jocu di focu a Bagdad

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

Jocu di focu a Bagdad di Mauro Geraci

Ma come fu che gli venne a Saddam
sta botta ‘i geniu ppi lu Ramadan,
a Bagdad vosi fari un fistinu
cu carni ‘i porcu e buttigghi di vinu.

Dopo tant’anni ora forse ha capito
che nel Duemila il mondo è cambiato,
che Allah cu Diu ora fannu l’amuri
comu Gesuzzu e Maumettu a tutt’uri.

Pi fistiggiari la paci dicisa
giochi di focu di chiddi a surprisa
li priparava Saddam in Iraq
cu razzi, botti, petardi e tric trac.

E mentre dormi felici e cuntenti
lui si sognava tutta la sò genti
senza cchiù burka e nemmancu turbanti
che ‘u giocu i focu si godi fistanti.

Ma la matina ci passò la fami,
a li capiddi si misi li mani:
«Latra, buttana, miseria, c’haju a fari
mancu ‘m pitardu iu pozzu sparari?».

Mentri ca iddu tranquillu runfava
Bush all’Iraq la guerra addichiara:
«Saddam pi fissa tu non m’ha pigghiari,
non son petardi ma armi nucleari».

«Chi minchia dici – ci dissi Saddam –
sunnu pitardi pi lu Ramadan,
si non ci cridi, gran testa di conu,
mannami cca l’ispitturi di l’Onu.

Giurgeddu miu ch’è brutta ‘a vicchiaia
ca ti scurdasti ‘u trattatu di l’Aja,
missili e bombe tuo padre ci ha dato
però nel Golfo me l’ho consumato.

Perciò da allora putemu sparari
sulu pitardi pi Carnalivari,
e s’iddu ora nni rumpi ‘i cucuzzi
di lu pitroliu iu abbruciu li puzzi».

E gli ispettori dall’Onu mandati
‘nveci di bummi truvaru patati,
quattru cipuddi, ddu mazzi ‘i scarola,
pumudureddi, alivi e citrola.

Ora George Bush cu Blair e Berlusca
cercano all’Iraq n’avutra musca,
e mentri aspettanu di bombardari
‘sta capunata si ponnu sucari.

Comu George Bush Saddam è assassinu,
si bivi sangu inveci di vinu,
ca nta sta guerra pur’iddu ci mancia
e di la borsa si riempe la pancia.

Lu populinu ora misi ‘u divietu
e pensa sempri Piazzali Loretu
e si Berlusca la guerra amminazza
cu Blair e Bush la storia l’ammazza!

Il testo contenuto in questa pagina è di proprietà dell’autore. WikiTesti è un’enciclopedia musicale con lo scopo di far conoscere a quante più persone possibile il panorama musicale.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *