Maletiempo

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

Maletiempo di Nino D’Angelo

Addò sta ienn’ ò munn addò cé port’ a verità,
e chist’ maletiempo quant’ tiemp’ addà sta cà?
a gente miezz’ e vie cerc’ vie pe sé truvà,
s’è pers’ appriess’o bell’ e mo nun sap’ chiù turnà.

(ritornello)

Cé vò Dio cé vò Allah cé vò tantu’ bene pe cé’ ama,
cé vò Dio cé vò Allah ma nun bast’ sul’ à fede pe cagnà.
E figli nun’ se créscen sultant cò mangià
cé vonn’ chiù rispost’ pe cumbatter’ ò sbaglià,
nu’ tizio c’ luttav’ pe diritt’ é a libertà
se venn’ a chi sta mmeglje e se ne fott’ rà pietà.

(ritornello)

Cé vò Dio cé vò Allah cé vò tantu’ bene pe cé’ ama,
cé vò Dio cé vò Allah ma nun bast’ sul’ à fede pe cagnà.
Arrivn’ emigrant cà so stanc é murì
nun song’ tutt’ sant ma nisciun é sta a sentì,
e nuje ch’avimm’ vist mman’ é valigg’e partì
sapimm’ ò pan amar e cé mbrugliamm’ ind’ò capì.

(ritornello)

Cé vò Dio cé vò Allah cé vò tantu’ bene pe cé’ ama,
cé vò Dio cé vò Allah ma nun bast’ sul’ à fede pe cagnà.
Nù viécchio se lament rò guvern e a società
nù ricc’ ch’è scuntent’ troppì tass’ addà pavà,
nù ladr stà aspttann cà giustizia pass’ a cà
é ‘ntant n’assassin già cammin pa città.

(ritornello)

Cé vò Dio cé vò Allah cé vò tantu’ bene pe cé’ ama,
cé vò Dio cé vò Allah ma nun bast’ sul’ à fede pe cagnà.
Addò sta ienn’ ò munn addò ce porta a verità
chistù maletiempo qunt’ tiemp’ addà sta cà…?

Il testo contenuto in questa pagina è di proprietà dell’autore. WikiTesti è un’enciclopedia musicale con lo scopo di far conoscere a quante più persone possibile il panorama musicale.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here