Si tu ti spuosi a me… – Canzoni Abruzzesi

Testo Della Canzone

Si tu ti spuosi a me… – Canzoni Abruzzesi

Testo di Luigi Dommarco

Musica di Guido Albanese

O Marì, cara speranze,
chi po’ stà senza di te?
Sta luntananze
è nu turmente
che nisciune po’ sapè’.
Gioia belle, fa cuntente
chi t’adore, e viè nghe me.

Ma ne’ mmi dì di no,
nen farme chiù suffrì,
nen farme malidì
ssu core te’!
O Marì,
se tu ti spuosi a me,
ti porte a vidè Rome
addonna sta lu Re!

Rome è tutte nu giardine
di surrise e di beltà:
ciele divine
e benedette
sopr’ a tutte le città.
Gioia belle, stu prugette
a stu core ride già.

Ma ne’ mmi dì di no,
nen farme chiù suffrì,
nen farme malidì
ssu core te’!
O Marì,
se tu ti spuosi a me,
ti porte a vidè Rome
addonna sta lu Re!

E ci stà funtane e ville
che n’zi po’ cuntarle chiù!
A mille a mille
le chiese d’ore;
può spusarte addò vuò tu…
Gioia belle, Rom’è amore
se ci steme tutt’e ddù.

Ma ne’ mmi dì di no,
nen farme chiù suffrì,
nen farme malidì
ssu core te’!
O Marì,
se tu ti spuosi a me,
ti porte a vidè Rome
addonna sta lu Re!

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here