Sinan capudan pascià – Fabrizio De Andrè

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

Sinan capudan pascià – Fabrizio De Andrè

 

 

(F. De André – M. Pagani)
Teste fascië ‘nscià galéa
ë sciabbre se zeugan a lûn-a
a mæ a l’è restà duv’a a l’éa
pe nu remenalu ä furtûn-a
intu mezu du mä
gh’è ‘n pesciu tundu
che quandu u vedde ë brûtte
u va ‘nsciù funduintu mezu du mä
gh’è ‘n pesciu palla
che quandu u vedde ë belle
u vegne a galla

E au postu d’i anni ch’ean dexenueve
se sun piggiaë ë gambe e a mæ brasse neuve
d’allua a cansún l’à cantà u tambûu
e u lou s’è gangiou in travaggiu dûu

vuga t’è da vugâ prexuné
e spuncia spuncia u remu fin au pë
vuga t’è da vugâ turtaiéu
e tia tia u remmu fin a u cheu

e questa a l’è a ma stöia
e t’ä veuggiu cuntâ
‘n po’ primma ch’à vegiàià
a me peste ‘ntu murtä
e questa a l’è a memöia
a memöia du Cigä
ma ‘nsci libbri de stöia
Sinán Capudán Pasciá

E suttu u timun du gran cäru
c’u muru ‘nte ‘n broddu de fàru
‘na neutte ch’u freidu u te morde
u te giàscia u te spûa e u te remorde
e u Bey assettòu u pensa ä Mecca
e u vedde ë Urì ‘nsce ‘na secca
ghe giu u timùn a lebecciu
sarvàndughe a vitta e u sciabeccu

amü me bell’amü
a sfurtûn-a a l’è ‘n grifun
ch’u gia ‘ngiu ä testa du belinun
amü me bell’amü
a sfurtûn-a a l’è ‘n belin
ch’ù xeua ‘ngiu au cû ciû vixín

e questa a l’è a ma stöia
e t’ä veuggiu cuntâ
‘n po’ primma ch’à a vegiàià
a me peste ‘ntu murtä
e questa a l’è a memöia
a memöia du Cigä
ma ‘nsci libbri de stöia
Sinán Capudán Pasciá.

E digghe a chi me ciamma rénegôu
che a tûtte ë ricchesse a l’argentu e l’öu
Sinán gh’a lasciòu de luxî au sü
giastemmandu Mumä au postu du Segnü

intu mezu du mä gh’è ‘n pesciu tundu
che quandu u vedde ë brûtte u va ‘nsciù fundu
intu mezu du mä gh’è ‘n pesciu palla
che quandu u vedde ë belle u vegne a galla

 

 
[nextpage title=”Accordi per chitarra”]

Accordi

  
 MI 
Teste fascie ‘nscià galèa 
E sciabbre se zeugan a lun-a 
A mae a l’è restà duv’a l’éa 
Pe nu remenalu a furtun-a 
Intu mezu du ma 
Gh’è ‘n pesciu tundu 
Che quandu u vedde e brutte 
  MI4     MI 
U va ‘nsciù fundu 
Intu mezu du ma 
Gh’è ‘n pesciu palla 
Che quandu u vedde e belle 
  LA SI   MI 
U vegne a galla. 
    LA      MI 
E au postu d’i anni ch’ean dexeneuve 
   LA         MI 
Se sun piggiae e gambe e e mae brasse nueve 
    LA     MI 
D’allua a cansùn l’à cantà u tambuu 
    LA       MI 
E u lou s’è gangiou in travaggiu duu 
              MI LA MI 
Vuga t’è da vuga prexuné 
                       LA SI MI 
E spuncia spuncia u remmu fin au pe 
              MI LA MI 
Vuga t’è da vuga turtaiéu 
               LA  SI MI 
E tia tia u remmu fin a u cheu 

 LA4/MI LA MI  4 volte 

MI7 
E questa a l’è a me stoia 
E t’a veuggiu cuntà 
‘N po’ primma ch’à vegiàià 
A me peste ‘ntu murta 
E questa a l’è a memoia 
A memoia du Ciga 
Ma ‘nsci libbri de stoia 
Sinàn Capudàn Pascià. 
  LA     MI         LA MI 
E suttu u timun du gran caru 
    LA         MI      LA MI 
C’u muru ‘nte ‘n broddu de faru 
    LA       MI       LA MI 
‘Na neutte ch’u freidu u te morde 
    LA        MI        LA MI 
U te giàscia u te spùa e u te remorde 
    LA     MI          LA  MI 
E u Bey assettòu u pensa a Mecca 
 
 MI 
Teste fascie ‘nscià galèa 
E sciabbre se zeugan a lun-a 
A mae a l’è restà duv’a l’éa 
Pe nu remenalu a furtun-a 
Intu mezu du ma 
Gh’è ‘n pesciu tundu 
Che quandu u vedde e brutte 
  MI4     MI 
U va ‘nsciù fundu 
Intu mezu du ma 
Gh’è ‘n pesciu palla 
Che quandu u vedde e belle 
  LA SI   MI 
U vegne a galla. 
    LA      MI 
E au postu d’i anni ch’ean dexeneuve 
   LA         MI 
Se sun piggiae e gambe e e mae brasse nueve 
    LA     MI 
D’allua a cansùn l’à cantà u tambuu 
    LA       MI 
E u lou s’è gangiou in travaggiu duu 
              MI LA MI 
Vuga t’è da vuga prexuné 
                       LA SI MI 
E spuncia spuncia u remmu fin au pe 
              MI LA MI 
Vuga t’è da vuga turtaiéu 
               LA  SI MI 
E tia tia u remmu fin a u cheu 

 LA4/MI LA MI  4 volte 

MI7 
E questa a l’è a me stoia 
E t’a veuggiu cuntà 
‘N po’ primma ch’à vegiàià 
A me peste ‘ntu murta 
E questa a l’è a memoia 
A memoia du Ciga 
Ma ‘nsci libbri de stoia 
Sinàn Capudàn Pascià. 
  LA     MI         LA MI 
E suttu u timun du gran caru 
    LA         MI      LA MI 
C’u muru ‘nte ‘n broddu de faru 
    LA       MI       LA MI 
‘Na neutte ch’u freidu u te morde 
    LA        MI        LA MI 
U te giàscia u te spùa e u te remorde 
    LA     MI          LA  MI 
E u Bey assettòu u pensa a Mecca 
   LA     MI         LA MI 
E u vedde e Urì ‘nsce ‘na secca 
    LA   MI     LA MI 
Ghe giu u timùn a lebecciu 
   LA        MI        LA  MI 
Sarvàndughe a vitta e u sciabeccu 
Amu me bell’amu 
           LA     MI 
A sfurtùn-a a l’è ‘n grifun 
                    LA SI MI 
Ch’ù gia ‘ngiu a testa du belinun 
Amu me bell’amu 
           LA     MI 
A sfurtùn-a a l’è ‘n belin 
                   LA SI MI   MI7 
Ch’ù xeua ‘ngiu au cu ciù vixìn 

MI 
E questa a l’è a me stoia 
E t’a veuggiu cuntà 
‘N po’ primma ch’à vegiàià 
A me peste ‘ntu murta 
E questa a l’è a memoia 
A memoia du Ciga 
Ma ‘nsci libbri de stoia 
Sinàn Capudàn Pascià. 
    LA     MI         LA  MI 
E digghe a chi me ciamma rènegou 
     LA     MI        LA     MI 
Che a tutte e ricchesse a l’argentu e l’ou 
  LA        MI      LA   MI 
Sinàn gh’a lasciòu de luxi au su 
       LA       MI        LA 
Giastemmandu Muma au postu du Segnu 

MI MI4 

MI 
Intu mezu du ma 
       MI4   MI 
Gh’è ‘n pesciu tundu 
    MI4           MI 
Che quandu u vedde e brutte 
  MI4     MI    MI4 
U va ‘nsciù fundu 
           MI 
Intu mezu du ma 
       MI4   MI 
Gh’è ‘n pesciu palla 
    MI4           MI 
Che quandu u vedde e belle 
  MI4    MI 
U vegne a galla. 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here