T’aspeitu a bataglià – Canto popolare

Testo Del Canto

T’aspeitu a bataglià – Canti popolari

1951 – di Luigi Cebrelli

Ti m’avi ditu: «Scì, gh’andamu inseme a bataglià !»
e in scangiu mì sun chi che me ciacrinu, e tü chissà,
chissà cun chi ti sei, bela e cativa, sensa cö;
ti me fai cianze e suspirà.
Ti devi arrivà ! te vögliu aspeita !
Perché u mei cö u me dixe che ti vegnirai:

Pe’ bataglià !
Pe’ bataglià!
Cara pecina mi t’aspeitu chi
T’abrasseron
e tè diron:
«tüte se sciare l’on purtae pe’ tü !»
Ti rierai,
ti canterai,
fra se viuřete, röse e giaussemin !
Vegni prestu, belu scciancu,
che te vögliu inseme a mì:
Pe’ bataglià !
Pe’ bataglià !
Pe’ bataglià !

Ti m’avi ditu ancù: «Caru tè vögliu tantu ben !»
e tütu cin d’amù t’on daitu in baixu insciu tou sen;
tü inscì ti m’ài baixau, vegnindu russa pe’ a pasciun,
sensa di’ ren ti sei scapà !
Ti devi arrivà ! Te vöegliu aspeità !
Perché u mei cöe u me dixe che ti vegnirai:

Pe’ bataglià ! (ec.)

Te vegu za’ spuntà, graçiusa e bela cume u sù:
nu’ ti te sei scurdà d’i nostri baixi cin d’amù !
Te ciamu e cu’ ina man te fassu segnu de vegnì …
ma pöi m’acorzu de sugnà !
Ti devi arrivà ! Te vögliu aspeità !
Perché u mei cö u me dixe che ti vegnirai:

Pe’ bataglià ! (ec.)

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *