Tè vögliu di’ de sci – Andrea Maccario

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

Tè vögliu di’ de sci – Andrea Maccario

Andrea Maccario – 1954 – musicata da Anacleto Ughes

Canti zireti t’òn fau
suta au tou veciu barcun;
canti biglieti òn mandau
o mei duçe pasciun.
Ma ina seira d’estae
tüta tremante, veixin,
cun e tou mae fra e mei mae,
tü ti m’ài daitu in baixin.
In baixin, cian cianin,
forsci u primu d’u tou cö,
ti m’ài dau, mei ratin,
suta in cielu tütu blö.
– Ma ti u sai, che a mamà
a nu’ vö che staghe chi ?…
– Ma perché ?… Cose fa’ ?…
se tè vögliu di’ de sci.
Röse e viurete, cantéme
tüta a pasciun d’u sou cö;
e ancu’, cianin, ripetéme,
tütu u ben ch’a me vö.
L’òn inscuntrà l’autra seira
ch’a riturnava za’ a ca’,
e a m’à ditu che prestu
in’autru baixu a me da’.
In baixin, cian cianin,
u segundu d’u tou cö, (ec.)
(Finale): Tanti baixin,
mi vögliu ancu’
da’u mei ratin.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here