U 5 lugli du 60

Testo Della Canzone

U 5 lugli du 60 di Canzoni Siciliane

Lorenzo Peritore

M’arricordu ca era caruseddu,
tri misi menu di quattordici anni,
quannu a Licata successa un fattu gravi
c’un mortu feriti e un saccu i danni.

N’avivinu prumisu na cintrali
ca pani a tanta genti aviva a dari,
ma i politici, comu sempri foristera
st’occasioni na ficiru scappari.

Chiddi ca cumannavinu a ddi tempi,
tutti di fora, e mancu un licatisi,
arrinisceru a purtarla ni so parti
abbunnannu di travagliu i maranisi*.

C’e’ co dicia pero’ ca sta centrali
a Licata unn’era propriu distinata,
nu mbrugliaru i politici di tannu
p’aggarrarisi i voti di Licata

Cà travagliu ci nn’era picca e nenti
e c’era co unn’aviva chi mangiari,
pi chissu tanti patri di famiglia
pa Germania accuminciavinu a scappari.

Era u cincu di lugliu du sissanta
e ci l’haiu davanti comu se fussa ora,
ca pu sciopiru di sta centrali elettrica
tanta genti da so casa scasa’ fora.

Fu priparata infatti na protesta
in ogni particolari organizzata,
pi circari d’attirari l’attenzioni
dintra un paisi di genti ispirata.

D’apprima i scioperanti foru carmi
e a forza pubblica ci potta dari mmesta,
ma u suli forti di ddu cincu i lugliu.
a tanti licatisi piglia’ n’testa.

Dittu fattu un si capia ciu’ nenti
e successa di tuttu mmenzu i strati,
ci foru scontri contru a polizia
ca ebba puru machini abbrusciati.

U ponti ca c’era supra u sciumi
tuttu di lignu, fattu di surdati,
fu smantillatu di na punta all’attra
di na cricca di picciotti esagitati.

Ma i cosi gravi successiru a stazioni
unni i genti si nn’eru a protestari.
Supra i binari bloccaru tutti i trena,
e chi successa ? U Signuri nn’ha scanzari!!

Chi petri ca c’erinu na linia
ficiru a fuia contru a Polizia,
ca p’addifennisi e scuraggiari a tutti
chi lacrimogini a corpu arrispunnia.

Sta mossa pero’ ficia cio’ dannu
e i cosi accuminciaru a peggiorari,
a genti continua’ a tirari petri
e a polizia accumuncia’ a sparari.

Cincu feriti si cuntaru o cincu i lugliu
comu succeda quannu c’e’ na guerra,
mentri un picciottu di vinticinc’anni
hava di tannu c’arriposa sutta terra.

Napoli Vincenzu si ciamava
e scioperava pi solidarieta’,
ma pi na causa c’arriguardava a tutti
di picciutteddu a vita ci appizzà.

Di tannu menzu seculu ha passatu,
a Licata unn’ha cangiatu nenti
e i picciotti pi truvarisi u travagliu
hannu a scappari pi giri n’cuntinenti.

E’ difficili putiri addigiriri
ca sti carusi a Licata su mpristati,
e cocchi postu ca c’è a disposizioni
e’ riservatu pi raccumannati.

Doppu tant’anni i cosi vannu peggiu
e i nostri figli ormai sù tutti sdati,
oltri e m’piegati e quattro cummircianti,
stammu arristanu sulu i pinziunati.

Sinatura e diputati licatisi
o putitri n’ammu avutu picca e nenti,
e co ha avutu a furtuna d’accianari
ha pinsatu pi d’iddu e i so’ parenti.

Co ni ciama “Babbi Licatisi”
dicia na cosa sacrosanta e vera,
babbi comu a nattri un ci nni sunnu
ca spartinu tutti i voti e foristera

Se un mittemmu tanticcia di giudizio
unn’hava sensu ca ni lamintammu,
se ni passammu a manu na cuscenza,
avemmu chiddu ca ni miritammu.

* (maranisi=abitanti di Porto Empedocle)

Il testo contenuto in questa pagina è di proprietà dell’autore. WikiTesti è un’enciclopedia musicale con lo scopo di far conoscere a quante più persone possibile il panorama musicale.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *