Vitti ‘na crozza

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

Vitti 'na crozza di Canzoni popolari

(di Franco Li Causi)
Domenico ModugnoMichelangelo VersoQuartetto Li Causi

Vitti ‘na crozza supra nu cannuni,
fui curiusu e ci vosi spiari.
Idda m’arrispunniu “‘Ccu gran duluri,
muriri senza toccu di campani”.

Sinn’ eru, sinni eru li me anni,
sinn’ eru, sinni eru e ‘un sacciu unni.
Ora ‘ca su’ arrivati a ottant’anni,
u’ vivu chiama e u’ mortu ‘un arrispunni.

Cunzatemi, cunzatemi stu’ lettu
cca di li vermi su’ manciatu tuttu.
Si nun lu scuttu ‘cca’ lu me piccatu,
lu scuttu a chidda vita, a sangu ruttu.

Idda m’arrispunniu ‘Ccu gran duluri,
muriri senza toccu di campani!

Il testo contenuto in questa pagina è di proprietà dell’autore. WikiTesti è un’enciclopedia musicale con lo scopo di far conoscere a quante più persone possibile il panorama musicale.

[nextpage title=”Accordi per chitarra”]

Accordi

  
D# A# A#7 D# A# D# D#7 G# C Fm G# D# A#7 A#


D#               A#7
VITTI 'NA CROZZA SUPRA 'NU CANNUNI,

Fm A#7 A#         D#
  FUI CURIUSU E CI VOSSI SPIARI

                G# C
IDDA M'ARRISPUNNIU CU GRAN DULU  RI

Fm G#     D#        A#7 A#
MURI VI SENZA UN TOCCU DI CAMPA  NI... 

D#    A#    A#7   D#        Gm
LA RA LA LLE RU LALLE RU LALLE RULALLE RU LALLE 

   A#    D#
RULALLE RU LALLA'... 

           A#7    Fm A#7
VINNIRU E SI NNI ERU LI ME ANNI  

  A#        D#
VINNIRU E SI NNI ERU UN SACCIU UNNI

                G# C Fm
ORA CA SUGNU VECCHIU DI OTTANT'AN  NI

  G#     D#    A#7 A#
CHIAMU LA MORTI E IDDA M'ARRIS  PUNNI... 

D#    A#    A#7   D#
LA RA LA LLE RU LALLE RU LALLE 

       Gm   A#    D#
RULALLE RU LALLE RULALLE RU LALLA'... 

           A#7    Fm A#7
CUNZATIMI CUNZATIMI 'U ME LETTO  

  A#           D#
CA DI LI VERMI SU MANCIATU TUTTU

                G# C
SI NUN LU SCUNTU CCA LU ME PECCA  TU

Fm G#       D#
LU SCUNTU ALL'ATRA VITA

     A#7  A#
A CHIANTU RUTTU.  .. 

D#    A#    A#7   D#
LA RA LA LLE RU LALLE RULALLE

       Gm    A#    D#
RULALLE RU LALLE RU LALLE RU LALLA'... 

              A#7 Fm A#7  A#
VINNIRU E SI NNI ERU LI ME ANNI  VIN

              D#
NIRU E SI NNI ERU UN SACCIO UNNI

              G# C Fm
ORA CA SO ARRIVATO A OTTANT'AN  NI

  G#     D#    A#7 A#
CHIAMU LA MORTI E IDDA M'ARRIS  PUNNI... 

D#    A#    A#7   D#
LA RA LA LLE RU LALLE RU LALLE 

       Gm    A#    D#
RULALLE RU LALLE RU LALLE RU LALLA'... 

     A#    A#7
LA RA LA LLE RU LALLE 

   D#        Gm
RULALLE RU LALLE RU LALLE 

   A#    D#
RULALLE RU LALLA'... 

     A#    A#7   D#
LA RA LA LLE RU LALLE RU LALLE 

       A#        D#
RULALLE RU LALLE RULALLE RU LALLA'... 

***

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *