Ci manche all’Adriatiche na perle

Cerca Canti Per Titolo: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z W Y

Testo Della Canzone

Ci manche all’Adriatiche na perle di Canzoni Abruzzesi

Testo e musica di Guido AlbaneseMa che sfragèlle mo’ z’à scatenate?
Signor Die, Gesù Gesù!
La guerre s’è fermat’a sta cuntrate!
I’ nen sacce piagne cchiù…

Ah!… Ci manche all’Adriatiche na perle,
ah!… (ma tutte stu dulore chi po’ dirle?)

O Urtona, Urtona mè,
i’ t’adore sempre cchiù!

Cantève le sirene tra le ville:
mo’ n’zi sente cchiù cantà.
Ma cerca cerca cerca Francaville…
màr’a nnu’, n’ zi po’ truvà!

Ah!… Ci manche all’Adriatiche na perle
ah!… (ma tutte stu dulore chi po’ dirle?)

Francavilla, Francavì,
spiaggia d’ore, ‘ddò’ stiè tu?

Oh fa ‘rmenì’, Signore, lu serene,
ca Tu sole le puo’ fa’,
e ‘rnasce, dope tante e tante pene,
ste ddu’ perle di città!

Ah!… Ci manche all’Adriatiche ddu’ perle,
ah!…(ma tutte stu dulore chi po’ dirle?)

O Urtona,Urtona me’,
Francavilla, ‘ddo’ stiè tu?…

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here