Cume l’è belu tanghezà – Emilio Azaretti

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020
TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

Cume l’è belu tanghezà – Emilio Azaretti

Emilio Azaretti – 1928 – musicata da Giuseppe Pellottieri 

 

Lurè e Tunin, dui zuveni d’A Pena,
i sun carai dumenega passà
a Ventemiglia, e â seira dopu cena
i sun andaiti â Marina pe’ balà.
Lurè, ch’u l’è za staitu in anu in França,
du tangu u parla cun aria de impurtansa.
– Ti savessi, o mei Tunin,
cume l’è belu tanghezà;
pa-pa, pa-ra-pa !
ti cumensi cian cuinin,
cu’a balerina ben strixà;
pa-pa, pa-ra-pa !
pöi ti fai d’asbrivun
caiche passu e ti te ziri;
piri-pi, piri-piri !
e cun tanta pasciun,
in po’ ti a moli, in po’ ti a tiri:
Nu ti pöi propriu imaginà
cume l’è belu tanghezà ! –
– On za atruvau ina bela balerina
e candu i sona vögliu fate vè
cume se bala u tangu in Argentina
e ti virai cos’u sa’ fa’ Luré.
Perché ‘stu chi u l’è in balu, o mei Tunin,
che te ghe vö pasciun e auregliu fin. –

L’urchestra a sona, Lurè u s’asbriva aviau:
– Se scià permete ? – Grassie vurentè ! –
e i taca in balu cuscì desgaribau,
che tüte e gente i rie standuri a ve.
– Ma scignurina, u tangu nu scià u sa’ ? –
– ‘Stu chi u l’è in valser, nu u sentì sunà ?

 

 

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020
TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here