U programma do Governu rivoluzionariu

Album

È contenuto nei seguenti album:

Testo Della Canzone

U programma do Governu rivoluzionariu di Francesco Ciccio Giuffrida

Sta ‘mpazzennu lu parrinu
lu patruni si fa lariu
po programma bellu e finu
do governu rivoluzionariu

co governu rivoluzionariu
cu travagghia ora cumanna
e lu riccu e l’agrariu
ca si pigghia la cunnanna

La cunnanna si la pigghia
cu non voli fari nenti
e lu riccu chianci e ragghia
ci livamu ‘ appartamenti

Li palazzi ci livamu
non si pava cchiù l’affittu
tutti pari ‘ntettu avemu
non c’è riccu e derelittu

Non c’è riccu e derelittu
ca u travagghiu c’è ppi tutti
u travagghiu è nu dirittu
ca ppo populu su i frutti

Ppi lu populu li frutti
fatti ccu li so sururi
ca finenu i tempi brutti
de patruni ora c’è amuri

Sì c’è amuri ‘ntra nuatri
cu travagghia è na famigghia
tutti i vecchi su me patri
tutti i fimmini me figghia

E me figghia va o travagghiu
li nicuzzi su a jucari
la maestra ci sta attagghiu
chista è vita di campari

Di campari chista è vita
non c’è cchiù cu non fa nenti
li parrini e l’industriali
ora azzappunu cuntenti

E si poi non su’ cuntenti
a zappari stanu u stissu
gnutti amaru e strinci i denti
ca lu to distinu è chissu

Chissu senza alternativa
ca lu populu vincìu
vita sana collettiva
non c’è cchiù nè to’ e nè miu

E nè to’ e nè miu cchiù c’è
ca finenu i nostri vai
non cumanna u riccu o u re
ma u guvernu ‘i l’operai.

Il testo contenuto in questa pagina è di proprietà dell’autore. WikiTesti è un’enciclopedia musicale con lo scopo di far conoscere a quante più persone possibile il panorama musicale.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *